برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهشResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی

صفحه اصلی سامانه جامع کارگاه ها

لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها به بخش اخبار RDCC مراجعه فرمایید. کارگاه موردنظر را انتخاب کرده و سپس در صفحه بانک، هزينه آن را پرداخت نمائيد. پس از پرداخت هزينه، ثبت‌نام شما قطعی خواهد بود.

البته در مورد کارگاه های دانشجویی ابتدا ثبت نام اولیه صورت می گیرد سپس لینک پرداختی در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان قرار داده می شود.
                                                 
توجه: حد نصاب شرکت کنندگان برای برگزاری هر کارگاه، حداقل 25 نفر خواهد بود. چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان در هر کارگاه به حدنصاب 25 نفر نرسد، کارگاه برگزار نشده و به جای ثبت‌نام صورت گرفته، حق شرکت در کارگاه ديگری به افراد ثبت‌نام کننده داده خواهد شد. متاسفانه امکان بازگرداندن هزينه ثبت‌نام پرداخت شده، در هرصورت به فرد پرداخت کننده وجود ندارد.
 
عنوان تاریخ برگزاری برگزار کننده گروه هدف
نقد و داوری مقالات کیفی 97/10/10 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی و مرکزRDCC دانشجویان و هیئت علمی
آشنایی با اصول Elisa 97/10/6 کمیته تحقیقات و مرکزRDCC دانشجویان
هموویژولانس 97/10/5
97/10/6
دانشکده پیراپزشکی و مرکزRDCC پرستاری،هوشبری،پزشکی
کشت سلولی
سنتز
طراحی پرایمر
97/10/1
97/10/2
97/10/3
97/10/4
دانشکده نوین و کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکزRDCC دانشجویان
اصول داوری مقالات 97/9/27
97/9/29
کمیته تحقیقات و مرکز RDCC دانشجویان

آشنایی با اصول اولیه عملیات بالینی خوب در کارآزمایی بالینی (GCP)

97/9/27 مرکز RDCC دانشجویان و پرستاران و پزشکان
مرور سیستماتیک 97/9/25 مرکز RDCC دانشجویان
نرم افزارR 97/9/24
97/9/25
مرکز RDCC دانشجویان
مدیریت منابع(endnote) 97/9/24 مرکز RDCC دانشجویان
آشنایی با مفاهیم انتقال و ترجمان دانش 97/9/22 مرکز RDCC هیئت علمی
نمونه گیبری وتعیین حجم نمونه 97/9/21 مرکز RDCC دانشجویان
آمار و نرم افزار آماری spss 97/9/20 مرکز RDCC دانشجویان
مقاله نویسی مقدماتی 97/9/18 مرکز RDCC دانشجویان
جستجوی منابع الکترونیک 97/9/17 مرکز RDCC دانشجویان
pubmed پیشرفته 97/9/15 مرکز RDCC هیئت علمی
پروپوزال نویسی 97/9/15 مرکز RDCC دانشجویان
روش تحقیق 97/9/14 مرکز RDCC دانشجویان
اصول ترجمان دانش 97/9/12 مرکز RDCC دانشجویان
انگلیسی برای اهداف آکادمیک 97/9/12
97/9/19
مرکز RDCC هیئت علمی
اصول ارائه مقاله و پوستر به زبان انگلیسی 97/9/8 مرکز RDCC دانشجویان
مقاله نویسی پیشرفته 97/9/15 مرکز RDCC دانشجویان استعداد درخشان
مقاله نویسی مقدماتی 97/9/10 مرکز RDCC دانشجویان استعداد درخشان
آمار و نرم افزار آماری spss 97/9/7 مرکز RDCC دانشجویان استعداد درخشان
ارزیابی خانواده و ارتباط با خانواده 97/8/24
97/9/1
روانپزشکی و RDCC دستیاران روانپزشکی
چگونه یک سخنرانی علمی تاثیر گذار ارائه دهیم؟ 97/8/24 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان
سرقت علمی و اخلاق در انتشار اثار علمی 97/8/24 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

97/8/22 مرکز RDCC دانشجویان و اعضای هیئت علمی
مقاله نویسی 1،2،3،4 97/8/10 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان
واژه پردازی 97/8/3 مرکز RDCC دانشجویان
SPSS 3،4 97/8/3 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان
چالش های اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی 97/8/3 مرکز RDCC دانشجویان و اعضای هیئت علمی
HPLC 97/7/28 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم نوین و RDCC دانشجویان
چالش های اخلاقی در مطالعات آزمایشگاهی 97/7/26
 
مرکز RDCC دانشجویان و اعضای هیئت علمی
کار با حیوانات آزمایشگاهی 97/7/25
97/7/26
مرکز RDCC اعضای هیئت علمی و دانشجویان
محلول سازی با روش استوکیومتری 97/7/25 مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشجویان و سایرین
SPSS 1،2 97/7/25  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان
آشنایی با مبانی Microsoft Office and Elsevier Mendeley 97/7/18
97/719
مرکز RDCC دانشجویان
اصول داوری مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز 97/7/19 مرکز RDCC اعضای هیئت علمی
مقاله نویسی سه روزه پیشرفته 97/7/18 
97/7/25
مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشجویان
چگونه مدل کسب و کار خود را خلق کنیم؟ 97/7/15 مرکر فکت و RDCC اعضای هیئت علمی و دانشجویان
نرم افزار های مدیریت منابع 97/7/12 مرکز RDCC اعضای هیئت علمی
کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی 97/7/4
97/7/5
مرکز RDCC اعضای هیئت علمی
اخذ مجوز تاسیس، پروانه بهره برداری و ثبت برند ایران کد هفته سوم شهریور مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی  
کارگاه مدیریت منابع و دسته بندی مقالات با نرم افزار Mendeley 97/6/21 مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشجویان
مدرسه تابستانه دندانپزشکی 97/6/17
97/6/20
دانشکده دندانپزشکی و EBM و RDCC دانشجویان
کار با حیوانات آزمایشگاهی(عملی) 97/6/15 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم نوین دانشجویان و هیئت علمی
کارگاه پژوهش در طب سنتی 97/6/11 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم نوین دانشجویان
کارگاه مدیریت ارقام 97/6/6 مرکز RDCC دانشجویان و اعضای هیئت علمی
جستجوی منابع الکترونیکی 97/6/6 مرکز RDCC دانشجویان
اصول نقد و داوری مقالات 97/6/4 مرکز RDCC دانشجویان
آشنایی با مقررات و قوانین مراکز رشد هفته اول شهریور مرکز رشد تجهیزات پزشکی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
مالکیت معنوی و ثبت اختراع-
نیاز سنجی و اصول شرکت در نمایشگاه ها
هفته اخر مرداد مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

نحوه ی تعامل با دانشگاه ها و مراکز تحقیقات بین المللی

97/5/25 مرکز RDCC اعضای هیئت علمی و دانشجویان

Grading in Systematic Review and Meta-analysis

97/5/24 مرکز تحقیقات گوارش و RDCC اعضای هیئت علمی
آشنایی با اصول و مفاهیم فناوری 97/5/23
97/5/24
مرکز فکت و RDCC دانشجویان و اعضای هیئت علمی

تجزیه و تحلیل مقالات اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی

97/5/20 مرکز معارف اسلامی و علوم سلامت اعضای هیئت علمی
اصول مهم گزنت نویسی 97/5/19 دانشکده طب سنتی و RDCC اعضای هیئت علمی
مقاله نویسی و نحوه ارتباط با دانشگاه ها و مجامع بین المللی 97/5/18 دانشکده طب سنتی و  RDCC اعضای هیئت علمی

آشنایی با مبانی Corel Drawl

97/5/14 مرکز RDCC دانشجویان

آشنایی با مفاهیم و

اکوسیستم کارآفرینی

97/5/9 
97/5/10

مرکز فکت با همکاری مرکز RDCC

دانشجویان و اعضای هیئت علمی
ترجمان دانش 97/5/10 مرکز RDCC اعضای هیئت علمی
ایمنی در آزمایشگاه 97/5/4 مرکز RDCC دانشجویان
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 97/5/4 مرکز RDCC اعضای هیئت علمی
نوپا 97/5/4 مرکز RDCC اعضای هیئت علمی
نوپا 97/5/3 مرکز RDCC اعضای هیئت علمی
قوانین GMP  واتاق های تمیز هفته اخر تیر مرکز رشد فراورده های داروئی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
تجاری سازی، بازار یابی و استراتژی بازاریابی، فروش و صادرات هفته سوم تیر مرکز رشد تجهیزات پزشکی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
مدلسازی در مطالعات مشاهده ای 97/4/20 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشجویان
ترجمان و انتقال دانش هفته دوم تیر RDCCمرکز اعضای هیئت علمی و دانشجویان
الگوسازی معادلات ساختاری(سطح2) 97/4/13 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشجویان
الگوسازی معادلات ساختاری(سطح یک) 97/4/11 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشجویان
آمار 97/4/9 الی
97/4/28
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشجویان

Microsoft Offiice Excel

97/4/9 مرکز RDCC دانشجویان

سمپوزیوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های گوارش و کبد

97/4/7 مرکز جامع سلول های بنیادی،گوارش و RDCC اعضای هیئت علمی
آشنایی با اصول برگزاری ژورنال کلاب 97/4/7  مرکز RDCC دانشجویان
نحوه و مقررات اخذ مجوز مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هفته اول تیر مرکز رشد فراورده های داروئی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی هفته آخر خرداد مرکز رشد فراورده های داروئی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
پروپوزال نویسی 97/3/10 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان
روش تحقیق 97/3/3 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان
اوتیسم 97/3/3 مرکز RDCC دانشجویان
کار با حیوانات آزمایشگاهی 97/2/27 مرکز RDCC دانشجویان و اعضای هیئت علمی
Graphpad 97/2/26 مرکز RDCC دانشجویان

Microsoft office and elsevier Mendeley

97/2/24 مرکز RDCC دانشجویان

CRISPR

97/2/22-23

مرکز RDCC با همکاری مرکز تحقیقات ایمونولوژی

دانشجویان
آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع 97/2/17 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تغذیه دانشجویان
نقد و داوری مقالات 97/2/17 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی دانشجویان
پروپوزال نویسی 97/2/16 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تغذیه دانشجویان
تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS 97/2/15 
97/2/8
مرکز RDCC دانشجویان
مقاله نویسی 97/2/15 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم نوین دانشجویان
استراتژی search 97/2/10 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تغذیه دانشجویان
طراحی پرسشنامه(طب سنتی) 97/2/6 دانشکده طب سنتی دانشجویان و اعضای هیئت علمی
روش تحقیق پیراپزشکی 97/1/29 دانشکده پیراپزشکی دانشجویان