برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاهResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی

در باره مرکز

درباره RDCC

 
 

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش ( RDCC)

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز با نام اختصاری Research    Development & Coordination  Center) RDCC )  برای اولین بار در ایران و تاریخ 1384 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز شروع به فعالیت نمود و به منظور نیل به اهداف زیر، تحت مدیریت معاونت پژوهشی دانشگاه، تشکیل و بر فعالیت واحد های تحت پوشش آن که در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه ایجاد شده است نظارت نموده و پشتیبانی های علمی و مالی مورد نظر را از این واحدها به عمل می آورد .
فرایند توسعه مرکز RDCC با هدف ایجاد ساختار معین ( یاریگر ) در حیطه پژوهش از پاییز 1386  وارد مرحله جدیدی از رشد خود گردید. طی جلسات متعدد اعضای شورای سیاستگزاری مرکز  با صاحب نظران، دور نمای مرکز و استراتژی گسترش آن تعیین گردید .
اهداف کلی مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش

ایجاد بستر مناسبِ پژوهش و توانمند سازی محققین اعم از دانشجویان و اساتید جهت انجام تحقیق و تولید علم
 تخصصی سازی و گسترش خدمات مشاوره علمی در حیطه پژوهشی و بهبود کیفیت علمی پایان نامه ها و طرحهای   پژوهشی
بهبود آموزشِ حیطه های پژوهشی در کوریکولوم های مقاطع مختلف
اهداف اختصاصی :
الف-  ایجاد ساختار مناسب آموزشِ پژوهش برای دانشجویان در سطح دانشکده پزشکی

ایجاد و گسترش ساختار معین آموزشی در حیطه پژوهش برنامه درسی (کوریکولوم )  دستیاری در دانشکده پزشکی
ایجاد و گسترش ساختار معین آموزشی در حیطه پژوهش برنامه درسی(کوریکولوم ) در سطح کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی دانشکده پزشکی   ( PhD, MSc )
ایجاد وگسترش ساختار معین آموزشی در حیطه پژوهش برنامه درسی (کوریکولوم ) پزشکی عمومی دانشکده پزشکی
ایجاد سیستم مونیتورینگ مستمر و فید بک در برگزاری کارگاهها و ارائه خدمات آموزشی
ایجاد واحد های وابسته به مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه  
ب - ایجاد ساختار مناسب آموزشِ پژوهش در سطح کل دانشگاه

نظام آموزشی معین مبتنی بر تحقیق و پژوهش
توانمند سازی معین دانشجویان و محققین دانشگاه در زمینه پژوهش
توانمند سازی معین اعضاء هیئت علمی با برگزاری کارگاههای عمومی و ( SGE)  Small Group Education
ج – ایجاد ساختار مناسب خدمات مشاوره علمی پایان نامه ها در سطح دانشکده پزشکی
د- ایجاد ساختار مناسب خدمات مشاوره علمی برای اعضای هئیت علمی، محققین و دانشجویان کل دانشگاه  

   
 

اهداف مركز هماهنگي و توسعه پژوهش :

ايجاد بستر و فضاي مناسب براي محققين (اعم ازاساتيد و دانشجويان) جهت انجام تحقيق .
توانمند سازي دستياران، دانشجويان و اساتيد محترم در طراحي و اجراي پاياننامه ها و پروژه هاي تحقيقاتي .
تسهيل و برقراري ارتباطات علمي- پژوهشي فعال با ساير مراكز و واحدهاي علمي و تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاهي .
توسعه كيفي و كمي تحقيقات باليني بويژه چند بخشي .
ساماندهي و افزايش بهره وري از پاياننامه هاي دوره هاي پزشكي بويژه دستياري .
ارائه مشاوره هاي علمي در خصوص پاياننامه ها و طرحهاي تحقيقاتي .
مشاركت در آموزش و تربيت نيروهاي انساني كارآمد در عرصه تحقيقات علوم پزشكي