برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاهResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار LATEX ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) برگزاری کارگاه
چهارشنبه 3 آبان 1396
کارگاه های پژوهشی ویژه اعضای هیأت علمی مهر ماه سال 95 مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)

مطالب/ کارگاه های پژوهشی ویژه اعضای هیأت علمی مهر ماه سال 95 مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)

                           
      کارگاه های پژوهشی ویژه اعضای هیأت علمی مهر ماه سال 95 مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) کارگاه های مهر ماه هیأت علمی
يکشنبه 25 مهر 1395
حوزه فناوری و نوآوری با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) برگزار می کند

مطالب/ حوزه فناوری و نوآوری با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) برگزار می کند

                           
      حوزه فناوری و نوآوری با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) برگزار می کند کارگاههای مهر ماه حوزه فناوری و نوآوری
يکشنبه 25 مهر 1395
کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پزوهش دانشگاه (RDCC) برگزار گردید

مطالب/ کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پزوهش دانشگاه (RDCC) برگزار گردید

                           
      کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پزوهش دانشگاه (RDCC) برگزار گردید اخلاق در پژوهش
پنجشنبه 15 مهر 1395
کارگاه های پژوهشی ویژه دانشجویان مهر ماه سال 95 مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)

مطالب/ کارگاه های پژوهشی ویژه دانشجویان مهر ماه سال 95 مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)

                           
      کارگاه های پژوهشی ویژه دانشجویان مهر ماه سال 95 مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) کارگاه
دوشنبه 12 مهر 1395
برنامه کارگاههای مرکز در نیمسال دوم سال 95

مطالب/ برنامه کارگاههای مرکز در نیمسال دوم سال 95

                           
      برنامه کارگاههای مرکز در نیمسال دوم سال 95 برنامه کارگاهها
سه شنبه 23 شهريور 1395
برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

مطالب/ برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

                           
      برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی ثبت نام کارگاهها
دوشنبه 15 شهريور 1395
ثبت نام کارگاههای حوزه فناوری و نوآوری در سال 95

مطالب/ ثبت نام کارگاههای حوزه فناوری و نوآوری در سال 95

                           
      ثبت نام کارگاههای حوزه فناوری و نوآوری در سال 95 کارگاههای فناوری و نوآوری
پنجشنبه 21 مرداد 1395
..

مطالب/ ..

                           
      .. جلسه دوم کارگاه آمار و نرم افزار آماری SPSS ویژه دانشجویان
چهارشنبه 2 دي 1394
.

مطالب/ .

                           
      . کارگاه رفرنس منیجر ویژه دانشجویان از تاریخ 17 آذرماه به 24 آذرماه انتقال یافت.
يکشنبه 15 آذر 1394

 

صفحه اصلی