برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاهResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 کارگاه "نحوه ی تعامل با دانشگاه ها و مراکز تحقیقات بین المللی همراه با جلسه پرسش و پاسخ"

مطالب/ کارگاه "نحوه ی تعامل با دانشگاه ها و مراکز تحقیقات بین المللی همراه با جلسه پرسش و پاسخ"

                           
       کارگاه "نحوه ی تعامل با دانشگاه ها و مراکز تحقیقات بین المللی همراه با جلسه پرسش و پاسخ" دانشکده پزشکی
چهارشنبه 24 مرداد 1397
برگزاری کارگاه اصول داوری مقالات و Peer Review ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی توسط مرکز RDCC:

مطالب/ برگزاری کارگاه اصول داوری مقالات و Peer Review ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی توسط مرکز RDCC:

                           
      برگزاری کارگاه اصول داوری مقالات و Peer Review ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی توسط مرکز RDCC: ...
يکشنبه 21 مرداد 1397
برگزاری کارگاه" آشنایی با اصول و مفاهیم فناوری" توسط مرکز فکت و با همکاری مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه" آشنایی با اصول و مفاهیم فناوری" توسط مرکز فکت و با همکاری مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه" آشنایی با اصول و مفاهیم فناوری" توسط مرکز فکت و با همکاری مرکز توسعه وهماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): ...
شنبه 20 مرداد 1397
برگزاری کارگاه "تجزیه و تحلیل مقالات اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی" توسط دفتر مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت با همکاری مرکز RDCC:

مطالب/ برگزاری کارگاه "تجزیه و تحلیل مقالات اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی" توسط دفتر مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت با همکاری مرکز RDCC:

                           
      برگزاری کارگاه "تجزیه و تحلیل مقالات اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی" توسط دفتر مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت با همکاری مرکز RDCC: ...
پنجشنبه 11 مرداد 1397
برگزاری کارگاه ترجمان دانش ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه  هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه ترجمان دانش ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه ترجمان دانش ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه  هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC): ...
سه شنبه 9 مرداد 1397
برگزاری کارگاه های آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی :

مطالب/ برگزاری کارگاه های آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی :

                           
      برگزاری کارگاه های آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی : ...
شنبه 6 مرداد 1397
برگزاری کارگاه ایمنی در آزمایشگاه ویژه کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط مرکز توسعه  هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه ایمنی در آزمایشگاه ویژه کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط مرکز توسعه هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه ایمنی در آزمایشگاه ویژه کارشناسان آزمایشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط مرکز توسعه  هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC): ...
دوشنبه 1 مرداد 1397
ثبت نام مجموعه کارگاه های آمار با تخفیف ویژه دانشجویی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

مطالب/ ثبت نام مجموعه کارگاه های آمار با تخفیف ویژه دانشجویی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

                           
      ثبت نام مجموعه کارگاه های آمار با تخفیف ویژه دانشجویی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC): با همکاری مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت
يکشنبه 3 تير 1397
برگزاری کارگاه دو روزه " انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه دو روزه " انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه دو روزه " انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC): ...
دوشنبه 16 بهمن 1396
برگزاری کارگاه آموزش تخصصی microsoft office word and Elsevier mendeley توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزش تخصصی microsoft office word and Elsevier mendeley توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه آموزش تخصصی microsoft office word and Elsevier mendeley توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC): ....
چهارشنبه 4 بهمن 1396

 

صفحه اصلی