برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاهResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده توانبخشی

برگزاری کارگاه روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توانبخشی با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توانبخشی با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه روش تحقیق توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توانبخشی با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): ....
شنبه 5 خرداد 1397

 

صفحه اصلی