برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاهResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی

هسته دانشجويي

هومن ناطقیان

دانشجوي پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي تبريز

Email: hoomannt@gmail.com

   

سیدمحمدسالار حسینی

دانشجوي پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي تبريز

Email: salarhosseini96@gmail.com

مدیا مظفری

دانشجوي پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي تبريز

Email: media.mozaffari1376@yahoo.com
 

 

پریا طهماسبی

دانشجوي پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي تبريز

Email: tahmasbi_paria@yahoo.com