برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاهResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی

لیست دروس
 

ردیف

لیست دروس

تعداد واحد

1

   سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

نیم واحد عملی

نیم واحد نظری

2

    روش تحقیق

دو واحد

3

      آمار

دو واحد

4

    اصول ارایه مقاله به زبان انگلیسی

دو واحد

5

    استفاده از رایانه در آنالیز داده های بهداشتی

سه واحد (1 واحد نظری، 2 واحد عملی)

6

    کامپیوتر

یک واحد

دو واحد ) فیزیک پزشکی (

7

    تکنولوژی آموزشی

دو واحد