برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز توسعه و هماهنگی پژوهشResearch Development & Coordination Center

فهرست اصلی

برچسب شده با کارگاه

برگزاری کارگاه ٌ انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه ٌ انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه ٌ انگلیسی برای اهداف آکادمیک" ویژه اعضای هیات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): اردیبهشت 98
شنبه 7 ارديبهشت 1398
برگزاری کارگاه هموویژولانس ویژه پرستاران و پزشکان

مطالب/ برگزاری کارگاه هموویژولانس ویژه پرستاران و پزشکان

                           
      برگزاری کارگاه هموویژولانس ویژه پرستاران و پزشکان برگزاری کارگاه توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه و دانشکده پیراپزشکی
يکشنبه 25 آذر 1397
برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه دانشجویان علوم پزشکی توسط مرکز RDCC:

مطالب/ برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه دانشجویان علوم پزشکی توسط مرکز RDCC:

                           
      برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه دانشجویان علوم پزشکی توسط مرکز RDCC: ...
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397